Orchidean Innovaatioblogi

6 syytä keskittyä ideoihin keksintöjen sijaan

Posted by Jouni Halme on 9.1.2019 12:37

Monissa tapaamissani asiakkaissa yksi tuotekehityksen vuositavoitteista on kerätä määrätty määrä keksintöilmoituksia. Osassa näistä yrityksiä keksintöilmoitus on ainoa tapa esittää idea tuotteen parantamiseen niin, että se tulee varmasti systemaattisesti käsiteltyä. Mielestäni tämä on tehoton tapa organisoida tuotekehityksen tuotteita parantavien ja kehittävien ehdotusten käsittely.

Tässä perustelut näkemykselleni:

1. Määrän tuottama laatu jää haaveeksi

On yleisesti tunnettua, että ideoinnissa määrä tuottaa laatua. Jos henkilöstön ainoa tapa esittää ideoita on kirjata keksintöilmoitus, niin henkilöstölle tulee helposti sellainen olo, että meillä etsitään vain isoja, uniikkeja, ennen näkemättömiä parannuksia. Tämä voi johtaa siihen, että pienemmät ideat eivät tule organisaation tietoon ja tuotekehityksen käyttöön. Riman ollessa korkealla tuotetta kehittävien ehdotusten määrä jää pieneksi ja suuren ideamäärän tuottama laatu saavuttamatta.

Read More

Topics: Tuotekehitys, ideointi, Strategia

Innovaation määritelmä, luokittelu, strategia ja prosessi

Posted by Jouni Halme on 24.8.2017 13:46

Sisältö

Mikä on innovaatio?
Luokittelu
Innovoinnin hyödyt
Innovaatiostrategia
Kulttuuri
Organisaatio
Innovaatioprosessi
Seuranta ja mittarit
Yhteenveto

Mikä on innovaatio?

"Toimenpiteet, joka tarvitaan uusien ideoiden, prosessien tai tuotteiden luomisessa, jotka toteutettuina johtavat positiivisesti tehokkaaseen muutokseen."

Marc Chason, Motorola Labs

Marc Chasonin määritelmä kuvaa hyvin tutkittavan aiheen ominaisuuksia:

  • Uutuus
  • Toteutus muuttaa idean innovaatioiksi
  • Johtaa positiivisiin muutoksiin

Marc Chason jatkaa innovaation määritelmästä seuraavasti

"Keksintö edellyttää uusien prosessien tai tuotteiden luomista, mutta innovaatio siirtyy askeleen eteenpäin ja vaatii myös kekseliään teon onnistunutta toteuttamista. Se edellyttää myös arvojärjestelmää, joka pyrkii saavuttamaan positiivisen lopputuloksen kekseliäästä toiminnasta. Esimerkiksi ideat, jotka johtavat huonoon suoritukseen, ei voida pitää innovatiivisina, vaikka ne täyttäisivätkin vaatimuksen uutuudesta."

Read More

Topics: Kulttuuri, Strategia, Prosessi

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset