Orchidean Innovaatioblogi

Aivoriihi - toteutus ja perusperiaatteet

Posted by Jouni Halme on 2.10.2018 12:42

Aivoriihi (myös "brainstorming" tai "ideariihi") on ideointimenetelmä, jolla pyritään keksimään suuria määriä luovia ideoita johonkin aiheeseen liittyen. Menetelmä perustuu neljään perusperiatteiseen, joilla osallistujien asiantuntemuksesta luodaan uusia luovia ratkaisuja.

Historia

Alex Faickney Osborn, yksi BBDO mainostoimiston perustajista, esitteli BBDO:lla käytetyn brainstorming-menetelmän luovuutta käsittelevässä kirjassaan How to Think Up vuonna 1942. Menetelmän synnyn taustalla oli Osbornin tyytymättömyys siihen, että BBDO:n työntekijät eivät pystyneet kehittämään itsenäisesti luovia ideoita heidän asiakkaidensa mainoskampanjoihin. Hänen kokeilujen kautta ratkaisuksi syntyi ryhmätyötapa, jonka avulla ideoiden määrä ja laatu paranivat. Työtavasta muotoutui periaatteet aivoriihelle, jonka maailmanvalloitus alkoi varsinaisesti vuonna 1953 hänen kirjastaan Applied imagination.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, aivoriihi

10 tutkittua keinoa radikaalien innovaatioiden kehittämiseen

Posted by Matti Pihlajamaa on 29.11.2016 11:12

Voiko yksikään yritys nykypäivänä luottaa siihen, että nykyisille tuotteille riittää kysyntää hamaan tulevaisuuteen asti? Vastaus on tietysti kieltävä. Yritysten tuotekehityksen painopiste on kuitenkin useimmiten olemassa olevien tuotteiden, palveluiden ja prosessien parantamisessa – inkrementaalissa innovoinnissa. Kilpailun kiihtyessä yritykset tarvitsevat kuitenkin lisäksi jotain ihan muuta: radikaaleja innovaatioita – uusia rohkeita yrityksiä ja maailmaa muuttavia ideoita!

Radikaaleilla innovaatioilla viitataan uusiin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja johtamismalleihin, joilla on mahdollisuus synnyttää mullistuksia toimialan (tai jopa koko maailman) tasolla. Ne ammentavat uusista teknologioista ja saattavat luoda kokonaan uusia markkinoita. Radikaalit hankkeet epäonnistuvat usein, mutta onnistuessaan niiden hyödyt voivat olla mittavia ja ne saattavat johtaa yritykset uusille kasvun urille. Tänä päivänä jokainen johtaja puhuu innovaatioista, mutta kyky tai uskallus etsiä todellisia läpimurtoja uupuvat.

Tässä bloggauksessa käydään läpi eri innovaatiotyyppien eroja innovaatioiden johtamisen näkökulmasta sekä paljastetaan 10 keinoa, jolla radikaali innovaatiotoiminta saadaan kukoistamaan.

Read More

Topics: Tutkimukset, Parhaat käytännöt, radikaali innovaatio

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Posted by Jouni Halme on 16.2.2016 11:36


Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti käsittelemällä säästetään selvää rahaa ja parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Eräs asiakkaamme on saavuttanut jo useampana vuonna yli 10 000 € säästöt jokaista työntekijää kohti vuodessa. Toinen asiakkaamme säästi yli 3 miljoonaa euroa vuodessa yhden idean avulla. Rahallisen hyödyn lisäksi tyypillistä on, että työntekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys paranevat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantuessa.

Perinteisestä aloitetoiminnasta saa vielä parempia tuloksia, jos sitä uudistaa ottamalla mukaan muutamia innovaatiotoiminnan parhaista käytännöistä. Olemme keränneet 5 vinkkiä, joita kannattaa noudattaa uudistaessaan toimintaansa.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

3 + 1 vinkkiä sisäiseen joukkoistamiseen

Posted by Kaisa Henttonen on 9.12.2015 16:35

Monissa suurissa organisaatioissa tuskaillaan innovaatioprosessin kanssa. Sisäisen joukkoistaminen mahdollisuudet uusien ideoiden sisäisen yhteiskehityksen mahdollistajana ovat houkuttelevat. Tulostemme mukaan teknologia ei yksissään riitä vaan itse sisäisen joukkoistamisen fasilitointi pitää ottaa vakavissaan. Sisäinen joukkoistaminen tähtää eksplisiittiseen ongelmanratkaisuun innovaatioiden kehitysprosessissa sekä uusien innovaatioiden luomisprosessissa.

Read More

Topics: Tutkimukset, Parhaat käytännöt, joukkoistaminen

4 case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Posted by Orvo Kärkkäinen on 25.11.2015 15:14

Asiakkaan lanseeratessa aloitetoimintaansa yksi tyypillisimmistä keskustelunaiheista on palkitseminen. Aihe aiheuttaa paljon pohdintaa ja lähestymistapoja on monia. Palkitsemiseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua ja sen takia haluamme case-esimerkkien avulla valottaa erilaisia lähestymistapoja.

Perinteisesti aloitetoiminnassa palkitsemiseen keskitytään liian aikaisin prosessissa. Innovaatiota tutkimalla on opittu, että jos aloitteen annetaan kehittyä keskustelun ja sparrailun kautta, se kehittyy usein laadukkaammaksi. Tämän takia nykyaikaiseen aloitetoimintaan kuuluu kehitysehdotuksien systemaattinen kerääminen aloitteelle sekä palkitsemisen jättäminen myöhemmäksi prosessissa. Kun aloitteen kehittämiselle on annettu riittävästi aikaa, arvioidaan onko siitä hyötyä organisaatiolle. Samassa yhteydessä on luontevaa pohtia aloitteesta palkitsemista. Jos aloitteen arvon arviointi on hankalaa, hyvä käytäntö on maksaa arvion perusteella esimerkiksi 30 % aloitepalkkiosta ja loput vaikka kuuden kuukauden päästä toteutuneen säästön mukaan.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset