Orchidean Innovaatioblogi

5+1 Case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Posted by Orvo Kärkkäinen on 1.7.2021 8:00

Photo credit: Hash Milhan

Aloitetoiminnan lanseerauksessa yksi merkittävä aihe on palkitseminen. Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen aloitetoiminnasta on tärkeää, jotta henkilöstö motivoituu aloitetoimintaan, ja kokee sen merkittävänä. Toimivalla aloitetoiminnalla voit saavuttaa suuria vuosisäästöjä, joten myös palkitsemismallin suunnittelu kannattaa tehdä huolella. Suunnittelun avuksi esittelemme case-esimerkkejä erilaisista aloitteiden palkitsemistavoista.

Aloitteiden palkitsemismallia suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon:

  • Palkitsemisen liittäminen toteutuneisiin hyötyihin
  • Oman yrityksen nykytila ja tavoitteet
  • Palkitsemisen kohdistaminen ohjaamaan aloitetoimintaa
  • Henkilöstön osallistaminen ja motivointi
  • Palkitsemissumman oikeudenmukaisuus sekä sosiaalinen palkitseminen
  • Palkitemisen mukauttaminen tilanteiden mukaan
Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta, Case-esimerkit

Näin maailman parhaat innovaattorit toimivat

Posted by Jouni Halme on 7.2.2019 11:36

Innovaatiotutkimukset osoittavat, että oikeanlaisen innovaatioita tukevan kulttuurin ja innovaatioiden menestyksen välillä on selkeä linkki. Yrityksien, joilla on hyvä innovaatiokulttuuri sekä yhdenmukainen liiketoiminta- ja innovaatiostrategia, liikevoitto kasvaa 17 % muita yrityksiä nopeammin. Käymme tässä kirjoituksessa läpi 5 menestyksekkään innovaattorin tapaa innovoida ja luoda uutta liiketoimintaa.

1. Google - radikaaleja innovaatioita epäonnistumista suosimalla

X,  Googlen innovaatioihin keskittyvä yhtiö, on kehittänyt omintakeisen tyylin radikaalien innovaatioiden kehittämiseen. Yleisesti projekteissa keskitytään usein ensiksi ratkaisemaan helpot haasteet ja säästämään vaikeat viimeiseksi. X:llä keskitytään ensiksi projekteissa kaikkein vaikeimpiin haasteisiin, sillä jos niitä ei pystytä ratkaisemaan, niin helpompiinkaan aiheisiin ei kannata panostaa. Käytännössä he pyrkivät jatkuvasti keksimään projektista jonkun perustellun syyn lopettaa se.

Read More

Topics: Case-esimerkit, Kulttuuri

5 esimerkkiä innovaatiosta: Lego, GE, IKEA, Cisco ja Microsoft

Posted by Jouni Halme on 7.11.2018 11:28

Innovaatio- ja kehittämistoiminta on parhaimmillaan yhteiskehittämistä, henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa ideointia ja parantamista. Hyvä innovaatioesimerkki on Toyotan kehittämä Lean-johtamisfilosofia, joka perustuu laadunvalvonnon jalkauttamiseen jokaiselle koko organisaatiossa. Leanissä pyrkimyksenä on parantaa jatkuvasti prosessia ja poistaa kaikki hukkatyö. Työntekijöille annetaan tarkkaan määritellyt vastuualueet joka tuotannon vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta.

Read More

Topics: joukkoistaminen, Case-esimerkit, yhteiskehittäminen

Uusia ideoita kestävään kehitykseen joukkoistamalla [case-esimerkki]

Posted by Jouni Halme on 20.9.2018 10:43

FIBS, Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto, halusi toteuttaa BISNES 2030 -keskustelufoorumin, jossa eri alojen asiantuntijat voisivat keskustella YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun FIBS lähti toteuttamaan tämän tyyppistä joukkoistettua keskustelua verkkoympäristössä. Foorumin tavoitteena oli luoda aktiivista sidosryhmien välistä keskustelua siitä mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat ja mitä ne tarkoittavat liiketoiminnalle. Samalla haluttiin kartoittaa mitä haasteista ja mahdollisuuksia niihin koettiin liittyvän.

 

Read More

Topics: joukkoistaminen, Case-esimerkit

Frugaali innovaatio - 3 miljardin uuden asiakkaan potentiaali

Posted by Jouni Halme on 21.8.2018 12:05


Frugaali eli niukka innovaatio tarkoittaa kehittyville markkinoille suunnattuja yksinkertaistettuja tuotteita, jotka ovat kustannuksiltaan halvempia, mutta laadultaan edelleen hyviä. Tuotteista on karsittu ylimääräiset ominaisuudet kohdemarkkinoiden tarpeiden pohjalta. Frugaaleissa innovaatioissa liikevoitto jää usein pienemmäksi, mutta sitä pyritään kompensoimaan suuremmalla volyymilla.

Jo nyt keskiluokka kehittyvillä markkinoilla säästää aiempaa vähemmän ja kuluttaa enemmän. Tämä luo valtavan mahdollisuuden yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan heille relevantteja tuotteita ja palveluja. Potentiaali on valtava. Tällä hetkellä pelkästään Aasian keskiluokan väestö on 525 miljoonaa ihmistä, joka on enemmän kuin koko Euroopan Unionin väkiluku. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä keskiluokan väkiluku globaalisti tulee nousemaan 1.8 miljardista 4.9. miljardiin. Suurin osa näistä 3:sta miljardista uudesta kuluttajasta, joiden päivittäiset menot ovat 10 – 100 US dollaria, tulevat asumaan Aasiassa ja muiden kehittyvien markkinoiden alueilla.

Read More

Topics: Case-esimerkit, frugaali innovaatio

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset