Orchidean Innovaatioblogi

Näin lanseeraat aloitetoiminnan kuin mestari [vinkkilista]

Posted by Jouni Halme on 24.5.2016 12:51

Henkilöstön osallistaminen organisaation kehittämiseen on yksi tämän hetken trendeistä. Yksi tapa osallistaa on aktiivinen aloitetoiminta, jota toteutetaan laajasti sekä julkisessa sektorissa että yrityksissä. Valitettavan usein vuosia sitten lanseerattu toiminta on päässyt hiipumaan tai toimintamallia ei edes ole. Näissä tilanteissa on tarve uudelleenlanseerata toiminta henkilöstölle.

Suomalaisen viisauden mukaan "hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" ja se pätee hyvin myös aloitetoiminnan lanseerauksessa. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat onnistuneen lanseerauksen ja pääset nauttimaan aktiivisen toiminnan hyödyistä. Vinkit perustuvat Orchidean yhdessä asiakkaidensa kanssa tekemien lanseerausten parhaisiin käytäntöihin sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekemään tutkimukseen.

Aloitetoiminnan onnistuneen lanseerauksen vaiheet ovat

  1. Varmista avainhenkilöiden sitoutuminen
  2. Määrittele toimintamalli ja säännöt
  3. Aseta tavoitteet toiminnalle
  4. Motivoi osallistumaan
  5. Tee vuosisuunnitelma
  6. Lanseeraa toiminta
  7. Integroi osaksi toimintaa

Helppoa, eikö vaan! Pureudutaan seuraavassa tarkemmin kuhunkin vaiheeseen.

Read More

Topics: Aloitetoiminta

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Posted by Jouni Halme on 16.2.2016 11:36


Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti käsittelemällä säästetään selvää rahaa ja parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Eräs asiakkaamme on saavuttanut jo useampana vuonna yli 10 000 € säästöt jokaista työntekijää kohti vuodessa. Toinen asiakkaamme säästi yli 3 miljoonaa euroa vuodessa yhden idean avulla. Rahallisen hyödyn lisäksi tyypillistä on, että työntekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys paranevat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantuessa.

Perinteisestä aloitetoiminnasta saa vielä parempia tuloksia, jos sitä uudistaa ottamalla mukaan muutamia innovaatiotoiminnan parhaista käytännöistä. Olemme keränneet 5 vinkkiä, joita kannattaa noudattaa uudistaessaan toimintaansa.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

4 case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Posted by Orvo Kärkkäinen on 25.11.2015 15:14

Asiakkaan lanseeratessa aloitetoimintaansa yksi tyypillisimmistä keskustelunaiheista on palkitseminen. Aihe aiheuttaa paljon pohdintaa ja lähestymistapoja on monia. Palkitsemiseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua ja sen takia haluamme case-esimerkkien avulla valottaa erilaisia lähestymistapoja.

Perinteisesti aloitetoiminnassa palkitsemiseen keskitytään liian aikaisin prosessissa. Innovaatiota tutkimalla on opittu, että jos aloitteen annetaan kehittyä keskustelun ja sparrailun kautta, se kehittyy usein laadukkaammaksi. Tämän takia nykyaikaiseen aloitetoimintaan kuuluu kehitysehdotuksien systemaattinen kerääminen aloitteelle sekä palkitsemisen jättäminen myöhemmäksi prosessissa. Kun aloitteen kehittämiselle on annettu riittävästi aikaa, arvioidaan onko siitä hyötyä organisaatiolle. Samassa yhteydessä on luontevaa pohtia aloitteesta palkitsemista. Jos aloitteen arvon arviointi on hankalaa, hyvä käytäntö on maksaa arvion perusteella esimerkiksi 30 % aloitepalkkiosta ja loput vaikka kuuden kuukauden päästä toteutuneen säästön mukaan.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset