Orchidean Innovaatioblogi

5+1 Case-esimerkkiä aloitepalkkioista

Posted by Orvo Kärkkäinen on 1.7.2021 8:00

Photo credit: Hash Milhan

Aloitetoiminnan lanseerauksessa yksi merkittävä aihe on palkitseminen. Palkitseminen ja tunnustuksen antaminen aloitetoiminnasta on tärkeää, jotta henkilöstö motivoituu aloitetoimintaan, ja kokee sen merkittävänä. Toimivalla aloitetoiminnalla voit saavuttaa suuria vuosisäästöjä, joten myös palkitsemismallin suunnittelu kannattaa tehdä huolella. Suunnittelun avuksi esittelemme case-esimerkkejä erilaisista aloitteiden palkitsemistavoista.

Aloitteiden palkitsemismallia suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon:

  • Palkitsemisen liittäminen toteutuneisiin hyötyihin
  • Oman yrityksen nykytila ja tavoitteet
  • Palkitsemisen kohdistaminen ohjaamaan aloitetoimintaa
  • Henkilöstön osallistaminen ja motivointi
  • Palkitsemissumman oikeudenmukaisuus sekä sosiaalinen palkitseminen
  • Palkitemisen mukauttaminen tilanteiden mukaan
Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta, Case-esimerkit

Näin lanseeraat aloitetoiminnan kuin mestari [vinkkilista]

Posted by Jouni Halme on 15.6.2021 10:00

Henkilöstön osallistaminen organisaation kehittämiseen on yksi tämän hetken vallitsevista trendeistä. Yksi tapa osallistaa on aktiivinen aloitetoiminta, jota toteutetaan laajasti sekä julkisella sektorilla että yrityksissä. Valitettavan usein vuosia sitten lanseerattu toiminta on päässyt hiipumaan tai toimintamallia ei ole edes luotu. Näissä tilanteissa on tarve uudelleenlanseerata aloitteiden tekemistä aktivoiva toiminta henkilöstölle.

Read More

Topics: Aloitetoiminta

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Posted by Jouni Halme on 16.2.2016 11:36


Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti käsittelemällä säästetään selvää rahaa ja parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Eräs asiakkaamme on saavuttanut jo useampana vuonna yli 10 000 € säästöt jokaista työntekijää kohti vuodessa. Toinen asiakkaamme säästi yli 3 miljoonaa euroa vuodessa yhden idean avulla. Rahallisen hyödyn lisäksi tyypillistä on, että työntekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys paranevat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantuessa.

Perinteisestä aloitetoiminnasta saa vielä parempia tuloksia, jos sitä uudistaa ottamalla mukaan muutamia innovaatiotoiminnan parhaista käytännöistä. Olemme keränneet 5 vinkkiä, joita kannattaa noudattaa uudistaessaan toimintaansa.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset