Orchidean Innovaatioblogi

Innovaation määritelmä, luokittelu, strategia ja prosessi

Posted by Jouni Halme on 24.8.2017 13:46

Sisältö

Mikä on innovaatio?
Luokittelu
Innovoinnin hyödyt
Innovaatiostrategia
Kulttuuri
Organisaatio
Innovaatioprosessi
Seuranta ja mittarit
Yhteenveto

Mikä on innovaatio?

"Toimenpiteet, joka tarvitaan uusien ideoiden, prosessien tai tuotteiden luomisessa, jotka toteutettuina johtavat positiivisesti tehokkaaseen muutokseen."

Marc Chason, Motorola Labs

Marc Chasonin määritelmä kuvaa hyvin tutkittavan aiheen ominaisuuksia:

  • Uutuus
  • Toteutus muuttaa idean innovaatioiksi
  • Johtaa positiivisiin muutoksiin

Marc Chason jatkaa innovaation määritelmästä seuraavasti

"Keksintö edellyttää uusien prosessien tai tuotteiden luomista, mutta innovaatio siirtyy askeleen eteenpäin ja vaatii myös kekseliään teon onnistunutta toteuttamista. Se edellyttää myös arvojärjestelmää, joka pyrkii saavuttamaan positiivisen lopputuloksen kekseliäästä toiminnasta. Esimerkiksi ideat, jotka johtavat huonoon suoritukseen, ei voida pitää innovatiivisina, vaikka ne täyttäisivätkin vaatimuksen uutuudesta."

Read More

Topics: Kulttuuri, Strategia, Prosessi

Orchidea Brainstorming: kaksi kertaa tehokkaampi ja parempi aivoriihi

Posted by Jouni Halme on 17.1.2017 9:28

Brainstorming on maailman suosituin ideointimenetelmä. Maailmassa Google-hakuja tehdään kuukausittain 250 000 hakua ja Suomessakin brainstorming ja aivoriihi sanoja yhdessä haetaan melkein tuhat kertaa kuukaudessa. Me päätimme ottaa härkää sarvista ja tehdä suositusta menetelmästä entistä paremman.

Read More

Topics: Orchidea tuoteuutiset, aivoriihi

10 tutkittua keinoa radikaalien innovaatioiden kehittämiseen

Posted by Matti Pihlajamaa on 29.11.2016 11:12

Voiko yksikään yritys nykypäivänä luottaa siihen, että nykyisille tuotteille riittää kysyntää hamaan tulevaisuuteen asti? Vastaus on tietysti kieltävä. Yritysten tuotekehityksen painopiste on kuitenkin useimmiten olemassa olevien tuotteiden, palveluiden ja prosessien parantamisessa – inkrementaalissa innovoinnissa. Kilpailun kiihtyessä yritykset tarvitsevat kuitenkin lisäksi jotain ihan muuta: radikaaleja innovaatioita – uusia rohkeita yrityksiä ja maailmaa muuttavia ideoita!

Radikaaleilla innovaatioilla viitataan uusiin tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja johtamismalleihin, joilla on mahdollisuus synnyttää mullistuksia toimialan (tai jopa koko maailman) tasolla. Ne ammentavat uusista teknologioista ja saattavat luoda kokonaan uusia markkinoita. Radikaalit hankkeet epäonnistuvat usein, mutta onnistuessaan niiden hyödyt voivat olla mittavia ja ne saattavat johtaa yritykset uusille kasvun urille. Tänä päivänä jokainen johtaja puhuu innovaatioista, mutta kyky tai uskallus etsiä todellisia läpimurtoja uupuvat.

Tässä bloggauksessa käydään läpi eri innovaatiotyyppien eroja innovaatioiden johtamisen näkökulmasta sekä paljastetaan 10 keinoa, jolla radikaali innovaatiotoiminta saadaan kukoistamaan.

Read More

Topics: Tutkimukset, Parhaat käytännöt, radikaali innovaatio

5 vinkkiä aloitetoimintaan

Posted by Jouni Halme on 16.2.2016 11:36


Kiinnostus henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämiseen on suurta. Aloitteita keräämällä ja ne systemaattisesti käsittelemällä säästetään selvää rahaa ja parannetaan työntekijöiden tyytyväisyyttä. Eräs asiakkaamme on saavuttanut jo useampana vuonna yli 10 000 € säästöt jokaista työntekijää kohti vuodessa. Toinen asiakkaamme säästi yli 3 miljoonaa euroa vuodessa yhden idean avulla. Rahallisen hyödyn lisäksi tyypillistä on, että työntekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys paranevat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantuessa.

Perinteisestä aloitetoiminnasta saa vielä parempia tuloksia, jos sitä uudistaa ottamalla mukaan muutamia innovaatiotoiminnan parhaista käytännöistä. Olemme keränneet 5 vinkkiä, joita kannattaa noudattaa uudistaessaan toimintaansa.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, Aloitetoiminta

Innovaatioalustan uusi osallistava etusivu ja Android appi

Posted by Jouni Halme on 21.1.2016 16:41

Orchidean kehitystiimi on paiskonut töitä koko syksyn kehitysprojektien parissa. Monet projekteista saivat alkunsa Orchidean asiakaspäivillä Startup Saunalla syyskuussa, jossa kävimme yhdessä asiakkaidemme kanssa läpi tärkeimpiä kehityskohteita. Iloksemme voimme ilmoittaa, että kaksi Saunalta kipinänsä saanutta projektia on valmistumassa ja valmiina ensiesittelyyn.

Uusi osallistava etusivu


Read More

Topics: Orchidea tuoteuutiset

3 + 1 vinkkiä sisäiseen joukkoistamiseen

Posted by Kaisa Henttonen on 9.12.2015 16:35

Monissa suurissa organisaatioissa tuskaillaan innovaatioprosessin kanssa. Sisäisen joukkoistaminen mahdollisuudet uusien ideoiden sisäisen yhteiskehityksen mahdollistajana ovat houkuttelevat. Tulostemme mukaan teknologia ei yksissään riitä vaan itse sisäisen joukkoistamisen fasilitointi pitää ottaa vakavissaan. Sisäinen joukkoistaminen tähtää eksplisiittiseen ongelmanratkaisuun innovaatioiden kehitysprosessissa sekä uusien innovaatioiden luomisprosessissa.

Read More

Topics: Tutkimukset, Parhaat käytännöt, joukkoistaminen

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset