Orchidea Brainstorming: kaksi kertaa tehokkaampi ja parempi aivoriihi

Posted by Jouni Halme on 17.1.2017 9:28

Find me on:

Brainstorming on maailman suosituin ideointimenetelmä. Maailmassa Google-hakuja tehdään kuukausittain 250 000 hakua ja Suomessakin brainstorming ja aivoriihi sanoja yhdessä haetaan melkein tuhat kertaa kuukaudessa. Me päätimme ottaa härkää sarvista ja tehdä suositusta menetelmästä entistä paremman.

 DeathtoStock_Wired6 K4700.jpg

Miksi Brainstorming sitten on niin suosittua?

Se on helppo oppia ja osallistaa kaikki ryhmän jäsenet mukaan toimintaan. Ideoita syntyy paljon ja niitä yhdistelemällä ideat syvenevät. Samalla voisi hieman ilkeästi sanoa, että kun parempaakaan ei ole keksitty. Menetelmänä se ei nimittäin ole ongelmaton.

Ensinnäkin perinteinen brainstorming on tehotonta, koska siinä on paljon yksi-tekee-ja-muut-odottavat -tyyppisiä vaiheita. Se on tehoton myös siksi, että lähes poikkeuksetta fläppitaululla tehdyn aivoriihen jälkeen jonkun täytyy kirjoittaa ideat puhtaaksi elektroniseen muotoon. Tehottomuutta ja hitautta syntyy myös siitä, että työpajoja varten ihmiset pitää saada samaan tilaan. Vapaan kalenteriajan löytäminen 10 hengen ryhmältä voi viivyttää palaveria useita viikkoja ja osallistujien matkustamiseen voi tuhlaantua arvokasta aikaa.

Toinen ongelma on ensimmäisten ideoiden ohjaavat vaikutus. Tutkimuksissa on huomattu, että työpajan ensimmäiset ääneen lausutut ideat ankkuroivat eli määrittelevät suunnan lopuille syntyville ideoille. Tästä syystä ideat kannattaa kerätä hiljaisesti kirjoittamalla vaikka post-it -lapuille. Tutkimuksen mukaan kirjoittamalla saadaan 20 % enemmän ideoita ja 42 % enemmän originelleja ideoita.

Nämä ongelmat mielessään Orchidea ja Innotiimi-ICG lähtivät yhdessä kehittämään uutta digitaalista menetelmää, jossa olisi brainstormingista tuttuja toimintamalleja, mutta ei sen pahimpia heikkouksia. Kehittämisen tuloksena syntyi Orchidea Brainstorming.

Orchidea Brainstormingin edut

Orchidean digitaalisesti toteutetussa aivoriihessä on useita etuja verrattuna perinteiseen toteutustapaan

 • kaksi kertaa tehokkaampi ajankäyttö
 • mahdollisuus toteuttaa yhdellä työkalulla useita eri ideointimenetelmiä
 • kasvokkain tapahtuvan ideoinnin tehostuminen Post-it -lappujen ollessa digitaalisesti Orchideassa
 • osallistujien ei tarvitse edes olla fyysisesti samassa tilassa ja he voivat osallistua ideointiin myös eriaikaisesti
 • syvällisemmät ja laadukkaammat tulokset
 • prosessi ja tulokset tallentuvat suoraan digitaaliseen muotoon
 • useamman ryhmän yhtäaikainen fasilitointi

Teimme vuoden 2016 aikana yli 10 kokeilu yhdessä asiakkaidemme kanssa ja palaute näistä kokeiluista oli erittäin positiivista. Saimme näistä kokeiluista myös arvokasta palautetta, jonka pohjalta pystyimme hiomaan työkalusta entistä sujuvamman.

Aivoriihen toteutus Orchidea Brainstormingilla

Orchidea Brainstorming on uusi pienryhmien ideointiin suunnattu toiminnallisuus, joka täydentää Orchidean koko organisaation innovaatioprosessia tukevaa toiminnallisuutta. Menetelmän lähtökohtana on haaste, johon ryhmän pitää löytää uusia toimivia ratkaisuja. Prosessin ensimmäinen vaihe on raakaideointi. Raakaideoinnissa osallistujat kirjaavat itsenäisesti lyhyitä villejä ideoita brainstormingin säännöt mielessä. Jokainen kirjattu idea ilmestyy reaaliaikaisesti näytön oikeassa laidassa olevaan idealistaan. Raakaideoita syntyy 3-8 henkilön ryhmässä ½ h:ssa helposti 100 - 250 kappaletta. Orchidea tarjoaa raakaideoinnin tueksi myös erilaisia virikkeitä kuten ajatuksia herättäviä kuvia.

 

Brainstorming raw ideation w frame.png

Haluatko tutustua Orchidea Brainstormingiin? Varaa verkkopalaveri tästä helposti.

Seuraavassa vaiheessa jokainen osallistujat saa käyttöönsä koko ryhmän keksimät raakaideat ja lähtee rakentamaan niiden pohjalta ideakonsepteja alkuperäiseen haasteeseen. Osallistujat aloittavat omien ideakonseptiensa rakentamisen kokoamalla raakaideoita loogisiin kokonaisuuksiin. Se tapahtuu Orchideassa helposti ”drag and drop” -toiminnolla.

 

Brainstorming grouping w frame.png

Kolmannessa vaiheessa jokainen osallistuja muodostaa kokoamistaan raakaidearyhmistä ideakonsepteja. Muodostaminen on helppoa, sillä raakaideoita voidaan kopioida helposti yksittäin tai ryhmänä konseptin kuvaukseksi hiirtä tai kosketusnäyttöä käyttämällä. Samalla ideakonseptia syvennetään vastaamalla muutamaan apukysymykseen.

Viimeisessä vaiheessa ryhmä kehittää syntyneitä konsepteja. Jos osallistujat ovat samassa tilassa tai puhelinpalaverissa, jokainen osallistuja voi esitellä mielestään parhaan konseptinsa suullisesti muille. Muut osallistujat voivat samalla kommentoida esitettävää ideakonseptia Orchidean avulla. Jos palaverin aika on tiukilla, kommentointi voidaan toteuttaa työpajan jälkeen virtuaalisesti seuraavan parin päivän aikana. Tämän jälkeen haasteen omistaja vetää yhteen syntyneet ideat sekä niiden kommentit ja muodostaa niistä yhdistelemällä yhden tai useampia ratkaisuehdotuksia.

 

Brainstorming concept development w frame.png

Yksi työkalu, monta käyttötapaa

Alunperin Orchidea Brainstormingin piti olla vain perinteisen aivoriihen parannettu versio. Hyvien kokemusten jälkeen aloitimme yhdessä Innotiimi-ICG:n kanssa kehittämään heidän paljon käytetyistä innovointityötavoista seuraavan tason digitaalisia versioita
 • Perinteinen aivoriihi - ryhmän jäsenet kertovat raakaideansa ja yksi tai useampi kirjuri kirjaa ne suoraan työkaluun. Ryhmä muodostaa yhdessä raakaideoista ryhmät ja niistä syntyvät konseptit.
 • Kirjallinen aivoriihi, brainwriting - ryhmän jäsenet kirjaavat ideansa hiljaisessa palaverissa. Työpajassa voidaan valita, että näkevätkö osallistujat toistensa ideat vai eivät. Loppuprosessi kuten perinteisessä aivoriihessä.
 • Orchidea Brainstorming - kirjotuksen alussa kuvattu prosessi, joka yhdistää yksilö- ja ryhmäideoinnin vahvuudet sekä mahdollistaa toteutuksen face-to-face, osittain virtuaalisesti tai täysin virtuaalisesti. Lisäksi tuotoksena syntyy perinteisiä brainstorming-malleja pidemmälle kehitettyjä, syvempiä ideakonsepteja.
 • BrainGrouping – Innotiimi-ICG:n työtapa, jolla on toteutettu jo yli tuhat ideointityöpajaa. Työtapa hyödyntää ja yhdistää yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentelyn vahvuudet jalostettaessa kiinnostavimmista ideoista innovaatioaihioita / ideakonsepteja työstettävään aiheeseen.
 • Double Tail Concepting, jossa BrainGrouping -prosessin tuloksena syntyneelle ratkaisuehdotukselle tehdään toinen digitaalinen jalostuskierros Orchidean avulla. Jalostuskierrokseen voidaan alkuperäisen ideointiryhmän lisäksi osallistaa myös ryhmän ulkopuolisia kehittäjiä ja asiantuntijoita. Hyvänä esimerkkinä ulkopuolisista kehittäjistä ovat henkilöt, jotka tulevat tekemään päätöksiä syntyneistä ratkaisuista. Heidän päästessä vaikuttamaan ratkaisun syntymiseen on todennäköisempää, että päätöksenteko sujuu jouhevasti.

Yllä on listattu muutamia esimerkkejä Orchideasta ryhmätyön ja ideoinnin tukena. Hyvä sovellus on myös perinteisen ryhmätyön purkaminen. Kaikkien osallistujien kommentit näkyvät reaaliaikaisesti esitetyn ryhmätyön alla. Esityksen päätteeksi aiheen omistaja saa yhdistettyä kommentit ryhmätyön tulokseen yhdellä napin painalluksella ja hän voi muokata kommenttien pohjalta parannellun version. Ei enää työlästä puhtaaksikirjoitusta ja arvailua lyhyistä fläppikirjauksista ja niiden kommenteista.

Kiinnostuitko? Varaa esittely!

Jos nykyaikainen, tehokas ja parempia tuloksia synnyttävä ideointimenetelmä kiinnostaa, varaa verkkopalaverina pidettävä esittely saman tien kalenteriisi.

New call-to-action

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin