Uusi mittaristo ja arviointinelikenttä innovaatioprosessin hallintaan

Posted by Jouni Halme on 31.8.2017 11:42

Find me on:

"Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa"

Vanha tuttu sanonta pätee myös innovaatioon. Toiminnasta vastaavien on paljon helpompi suunnitella tilanteeseen sopivia toimenpiteitä, kun heillä on tarkka kuva heidän innovaatioprosessin tilanteesta. Innovaatioammattilaisten työtä helpottaaksemme olemme tehneet kaksi uutta visuaalista ominaisuutta Orchideaan: mittariston ja arviointinelikentän.

Mittaristo

Mittaristo keskittyy tarjoamaan tietoa toiminnasta kolmesta näkökulmasta

  1. Miten käyttäjät osallistuvat innovaatiotoimintaan? Kuinka monta käyttäjää meillä on yhteensä? Kuinka moni heistä on käynyt Orchideassa? Ja kuinka monta on ollut aktiivinen esimerkiksi kirjaamalla idean tai kehittämällä olemassa olevaa ideaa kommentoinnin kautta?
  2. Minkälainen innovaatiosuppilo meillä on? Kuinka monta ideaa kirjataan? Mikä osa kirjatuista ideoista tyypillisesti hyväksytään? Ja toteutuvatko kaikki hyväksytyt ideat lopulta?
  3. Miten innovaatioprosessi toimii? Soljuvatko ideat eteenpäin sujuvasti vai jäävätkö ideat jumiin pitkäksi aikaa johonkin vaiheeseen?

Alla muutamia esimerkkejä mittariston näkymistä.

Dashboard top part.png

Osallistumis- ja innovaatiosuppiloiden yhteenvedot sekä käyttäjien osallistumisen trendi

Dashboard innovation funnel.png

Innovaatiosuppilo sekä ideoiden keskimääräinen aika innovaatioprosessin eri vaiheissa

Arviointinelikenttä

Systemaattisesssa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa on tyypillistä, että potentiaalisia ideoita on enemmän kuin resursseja niiden tekemiseen. Jotta ideamassasta olisi helpompi löytää juuri parhaat ideat, olemme kehittäneet uuden arviointinelikentän helpottamaan tätä työtä. Nelikenttään voidaan valita ideoita halutuista luokista ja prosessin vaiheesta. Ideat esitetään nelikenttässä niille tehtyjen numeraalisten arviontien mukaan käyttäen hyväksi kuvaajan vaaka- ja pystyakseleita sekä pallon kokoa. Erilaisia kuvaajia on helppo tehdä ja ne voidaan tallentaa joko käyttäjälle henkilökohtaisiksi tai koko organisaation nähtäväksi.

Kiinnostuitko? Varaa verkkopalaveri esittelyä varten tästä helposti.

Klikkaamalla ideaa kuvaavaa palloa idean kuvaus ja kommentit aukeavat omaan ikkunaansa, josta idean statusta on helppo päivittää tehdyn päätöksen pohjalta. Uusi nelikenttä tekee entistä helpommaksi päätöksenteon ideoista perustuen arvioista syntyvään kokonaiskuvaan.

Alla muutamia kuvia nelikentästä.

Evaluation bubblechart.png

Valittujen ideoiden esittely arviointinelikentässä

Evaluation bubblechart opened idea.png

Idean kuvauksen avaus nelikenttässä olevaa ideaa klikkaamalla.

Mittaristo ja arviointinelikenttä tulee kaikille asiakkaille ohjelmiston uusimman version päivityksen yhteydessä. Jos haluat tutustua näihin uusiin ominaisuuksiin, varaa verkkopalaverina pidettävä esittely saman tien kalenteriisi.

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin