Orchidean Innovaatioblogi

Jouni Halme

Jouni is the sales director of Orchidea Innovations. He helps companies to implement systematic innovation.
Find me on:

Recent Posts

Näin maailman parhaat innovaattorit toimivat

Posted by Jouni Halme on 7.2.2019 11:36

Innovaatiotutkimukset osoittavat, että oikeanlaisen innovaatioita tukevan kulttuurin ja innovaatioiden menestyksen välillä on selkeä linkki. Yrityksien, joilla on hyvä innovaatiokulttuuri sekä yhdenmukainen liiketoiminta- ja innovaatiostrategia, liikevoitto kasvaa 17 % muita yrityksiä nopeammin. Käymme tässä kirjoituksessa läpi 5 menestyksekkään innovaattorin tapaa innovoida ja luoda uutta liiketoimintaa.

1. Google - radikaaleja innovaatioita epäonnistumista suosimalla

X,  Googlen innovaatioihin keskittyvä yhtiö, on kehittänyt omintakeisen tyylin radikaalien innovaatioiden kehittämiseen. Yleisesti projekteissa keskitytään usein ensiksi ratkaisemaan helpot haasteet ja säästämään vaikeat viimeiseksi. X:llä keskitytään ensiksi projekteissa kaikkein vaikeimpiin haasteisiin, sillä jos niitä ei pystytä ratkaisemaan, niin helpompiinkaan aiheisiin ei kannata panostaa. Käytännössä he pyrkivät jatkuvasti keksimään projektista jonkun perustellun syyn lopettaa se.

Read More

Topics: Case-esimerkit, Kulttuuri

6 syytä keskittyä ideoihin keksintöjen sijaan

Posted by Jouni Halme on 9.1.2019 12:37

Monissa tapaamissani asiakkaissa yksi tuotekehityksen vuositavoitteista on kerätä määrätty määrä keksintöilmoituksia. Osassa näistä yrityksiä keksintöilmoitus on ainoa tapa esittää idea tuotteen parantamiseen niin, että se tulee varmasti systemaattisesti käsiteltyä. Mielestäni tämä on tehoton tapa organisoida tuotekehityksen tuotteita parantavien ja kehittävien ehdotusten käsittely.

Tässä perustelut näkemykselleni:

1. Määrän tuottama laatu jää haaveeksi

On yleisesti tunnettua, että ideoinnissa määrä tuottaa laatua. Jos henkilöstön ainoa tapa esittää ideoita on kirjata keksintöilmoitus, niin henkilöstölle tulee helposti sellainen olo, että meillä etsitään vain isoja, uniikkeja, ennen näkemättömiä parannuksia. Tämä voi johtaa siihen, että pienemmät ideat eivät tule organisaation tietoon ja tuotekehityksen käyttöön. Riman ollessa korkealla tuotetta kehittävien ehdotusten määrä jää pieneksi ja suuren ideamäärän tuottama laatu saavuttamatta.

Read More

Topics: Tuotekehitys, ideointi, Strategia

5 esimerkkiä innovaatiosta: Lego, GE, IKEA, Cisco ja Microsoft

Posted by Jouni Halme on 7.11.2018 11:28

Innovaatio- ja kehittämistoiminta on parhaimmillaan yhteiskehittämistä, henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa ideointia ja parantamista. Hyvä innovaatioesimerkki on Toyotan kehittämä Lean-johtamisfilosofia, joka perustuu laadunvalvonnon jalkauttamiseen jokaiselle koko organisaatiossa. Leanissä pyrkimyksenä on parantaa jatkuvasti prosessia ja poistaa kaikki hukkatyö. Työntekijöille annetaan tarkkaan määritellyt vastuualueet joka tuotannon vaiheessa ja kannustetaan jokaista parantamaan kokonaisuutta.

Read More

Topics: joukkoistaminen, Case-esimerkit, yhteiskehittäminen

Aivoriihi - toteutus ja perusperiaatteet

Posted by Jouni Halme on 2.10.2018 12:42

Aivoriihi (myös "brainstorming" tai "ideariihi") on ideointimenetelmä, jolla pyritään keksimään suuria määriä luovia ideoita johonkin aiheeseen liittyen. Menetelmä perustuu neljään perusperiatteiseen, joilla osallistujien asiantuntemuksesta luodaan uusia luovia ratkaisuja.

Historia

Alex Faickney Osborn, yksi BBDO mainostoimiston perustajista, esitteli BBDO:lla käytetyn brainstorming-menetelmän luovuutta käsittelevässä kirjassaan How to Think Up vuonna 1942. Menetelmän synnyn taustalla oli Osbornin tyytymättömyys siihen, että BBDO:n työntekijät eivät pystyneet kehittämään itsenäisesti luovia ideoita heidän asiakkaidensa mainoskampanjoihin. Hänen kokeilujen kautta ratkaisuksi syntyi ryhmätyötapa, jonka avulla ideoiden määrä ja laatu paranivat. Työtavasta muotoutui periaatteet aivoriihelle, jonka maailmanvalloitus alkoi varsinaisesti vuonna 1953 hänen kirjastaan Applied imagination.

Read More

Topics: Parhaat käytännöt, aivoriihi

Uusia ideoita kestävään kehitykseen joukkoistamalla [case-esimerkki]

Posted by Jouni Halme on 20.9.2018 10:43

FIBS, Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto, halusi toteuttaa BISNES 2030 -keskustelufoorumin, jossa eri alojen asiantuntijat voisivat keskustella YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun FIBS lähti toteuttamaan tämän tyyppistä joukkoistettua keskustelua verkkoympäristössä. Foorumin tavoitteena oli luoda aktiivista sidosryhmien välistä keskustelua siitä mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat ja mitä ne tarkoittavat liiketoiminnalle. Samalla haluttiin kartoittaa mitä haasteista ja mahdollisuuksia niihin koettiin liittyvän.

 

Read More

Topics: joukkoistaminen, Case-esimerkit

Frugaali innovaatio - 3 miljardin uuden asiakkaan potentiaali

Posted by Jouni Halme on 21.8.2018 12:05


Frugaali eli niukka innovaatio tarkoittaa kehittyville markkinoille suunnattuja yksinkertaistettuja tuotteita, jotka ovat kustannuksiltaan halvempia, mutta laadultaan edelleen hyviä. Tuotteista on karsittu ylimääräiset ominaisuudet kohdemarkkinoiden tarpeiden pohjalta. Frugaaleissa innovaatioissa liikevoitto jää usein pienemmäksi, mutta sitä pyritään kompensoimaan suuremmalla volyymilla.

Jo nyt keskiluokka kehittyvillä markkinoilla säästää aiempaa vähemmän ja kuluttaa enemmän. Tämä luo valtavan mahdollisuuden yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan heille relevantteja tuotteita ja palveluja. Potentiaali on valtava. Tällä hetkellä pelkästään Aasian keskiluokan väestö on 525 miljoonaa ihmistä, joka on enemmän kuin koko Euroopan Unionin väkiluku. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä keskiluokan väkiluku globaalisti tulee nousemaan 1.8 miljardista 4.9. miljardiin. Suurin osa näistä 3:sta miljardista uudesta kuluttajasta, joiden päivittäiset menot ovat 10 – 100 US dollaria, tulevat asumaan Aasiassa ja muiden kehittyvien markkinoiden alueilla.

Read More

Topics: Case-esimerkit, frugaali innovaatio

Innovatiivinen yritys - 12 kohdan rakettistartti lanseeraukseen

Posted by Jouni Halme on 3.1.2018 10:22

Innovatiivinen yritys on uutta luova ja uudistumiskykyinen. Tämän nykyään niin yleisen tavoitetilan taustalla on entistä nopeammin muuttuva maailma, joka on armoton paikalleen jämähtäneille: nykyään 75 % Yhdysvaltojen arvokkaimpien yritysten S&P 500 listalla olevista yrityksistä vaihtuu toiseksi 16 vuoden aikana. Uuden kehittämiseen panostaneet menestyvät entistä paremmin, sillä kaikkein innovatiivisimmat yritykset loivat 12.4 prosenttiyksikkö enemmän tuottoja sijoittajilleen kuin muut yritykset. Myös työntekijät viihtyvät paremmin luovassa ilmapiirissä: innovatiivisimmat 25 % yrityksistä saavuttivat työntekijän suositteluindeksissä arvon 23, muiden yritysten keskiarvon ollessa -56.

OK, luovuus on siis tavoiteltavaa ja hyödyllistä, mutta miten innovointi lanseerataan onnistuneesti. Me Orchidealla olemme tehneet töitä Suomen innovatiivisempien organisaatioiden kanssa jo yli 15 vuotta ja koostimme kokemuksiemme pohjalta vinkkilistan toiminnan onnistuneen aloittamisen tueksi.

 

Read More

Topics: Kulttuuri, yhteiskehittäminen

Uusi mittaristo ja arviointinelikenttä innovaatioprosessin hallintaan

Posted by Jouni Halme on 31.8.2017 11:42

"Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa"

Vanha tuttu sanonta pätee myös innovaatioon. Toiminnasta vastaavien on paljon helpompi suunnitella tilanteeseen sopivia toimenpiteitä, kun heillä on tarkka kuva heidän innovaatioprosessin tilanteesta. Innovaatioammattilaisten työtä helpottaaksemme olemme tehneet kaksi uutta visuaalista ominaisuutta Orchideaan: mittariston ja arviointinelikentän.

Read More

Topics: Orchidea tuoteuutiset

Innovaation määritelmä, luokittelu, strategia ja prosessi

Posted by Jouni Halme on 24.8.2017 13:46

Sisältö

Mikä on innovaatio?
Luokittelu
Innovoinnin hyödyt
Innovaatiostrategia
Kulttuuri
Organisaatio
Innovaatioprosessi
Seuranta ja mittarit
Yhteenveto

Mikä on innovaatio?

"Toimenpiteet, joka tarvitaan uusien ideoiden, prosessien tai tuotteiden luomisessa, jotka toteutettuina johtavat positiivisesti tehokkaaseen muutokseen."

Marc Chason, Motorola Labs

Marc Chasonin määritelmä kuvaa hyvin tutkittavan aiheen ominaisuuksia:

  • Uutuus
  • Toteutus muuttaa idean innovaatioiksi
  • Johtaa positiivisiin muutoksiin

Marc Chason jatkaa innovaation määritelmästä seuraavasti

"Keksintö edellyttää uusien prosessien tai tuotteiden luomista, mutta innovaatio siirtyy askeleen eteenpäin ja vaatii myös kekseliään teon onnistunutta toteuttamista. Se edellyttää myös arvojärjestelmää, joka pyrkii saavuttamaan positiivisen lopputuloksen kekseliäästä toiminnasta. Esimerkiksi ideat, jotka johtavat huonoon suoritukseen, ei voida pitää innovatiivisina, vaikka ne täyttäisivätkin vaatimuksen uutuudesta."

Read More

Topics: Kulttuuri, Strategia, Prosessi

Orchidea Brainstorming: kaksi kertaa tehokkaampi ja parempi aivoriihi

Posted by Jouni Halme on 17.1.2017 9:28

Brainstorming on maailman suosituin ideointimenetelmä. Maailmassa Google-hakuja tehdään kuukausittain 250 000 hakua ja Suomessakin brainstorming ja aivoriihi sanoja yhdessä haetaan melkein tuhat kertaa kuukaudessa. Me päätimme ottaa härkää sarvista ja tehdä suositusta menetelmästä entistä paremman.

Read More

Topics: Orchidea tuoteuutiset, aivoriihi

Vinkkejä innovaatiotoimintaan!

Keskitymme blogissamme aiheisiin, jotka auttavat asiakkaitamme ja kehittämisen ammattilaisia menestymään.

Tilaa suoraan sähköpostiin

Viimeisimmät kirjoitukset